GDPR

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679

Spracovateľ osobných údajov:
Matúš Spusta CRAFT-studio
Topoľová 2057/2
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
IČO: 47684399
IČ DPH: SK1085435967
Dodávateľ JE platcom DPH.
E-mail: autopolep@flexy.sk
Telefónny kontakt: +421 904 454 881

Osobné údaje Flexy.sk spracováva v rozsahu potrebnom len pre plnenie zmluvy taktiež Flexy.sk uchováva údaje potrebné pre plnenie právnej povinnosti ako napríklad údaje o platbách či faktúry.


1. Uživateľ súhlasí so spracovaním nasledujúcich osobných údajov za účelom uvedeným nižšie:
o Identifikačné a adresné údaje uživateľa: Meno, Priezvisko, Emailová adresa, Telefónna adresa, Adresa trvalého bydliska.
o Elektronické identifikačné údaje: IP Adresa, Cookies, Identifikátory rôznych sociálnych sietí potrebné pre rýchlu registráciu uživateľa.
o Platobné informácie: Telefónne číslo, Paypal účet alebo iné platobné informácie získavané pomocou platobných brán.
o História využívaných služieb a história kontaktovania technickej a zákazníckej podpory vrátane správ.
o Údaje o správaní zákazníka z dôvoru bezpečnosti v podobe rôznych logov, aké webové sekcie na Flexys.sk navštívil.

2. Súhlas s vyššie uvedeným spracovaním údajov môžete potvrdiť pri registrácii do systému flexy.sk avšak tento súhlas je možné vziať späť pomocou administračného rozhrania Flexy.sk v sekcii Profil.
o Platobné údaje nie je možné zmazať z dôvodu plnenia právnej povinnosti a tieto ostanú v systéme po dobu 10 rokov od zmazania účtu

3. Všetky osobné údaje sú uložené v našom systéme po dobu 5 rokov. Samozrejme je možné ich zmazať skôr, ak máte záujem môžete tak spravíť automaticky v Profile alebo nás môžete kedykoľvek kontaktovať mailom na autopolep@flexy.sk
o V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť Váš účet na Flexy.sk a ukončiť tak plnenie zmluvy, môžete tak učiniť v sekcii Profil->Zmazať účet.
o Akonáhle svoj účet zmažete, automaticky budú všetky Vaše osobné údaje vymazané bez možnosti ďalšel obnovy, samozrejme platobné údaje ostanú po dobu ďalších dvoch rokov a následne budú vymazané.

4. Zákazník má samozrejme právo v súvislosti s plnením spracovania jeho osobných údajov:
o Právo žiadať informácie o účeloch spracovania jeho osobných údajov, dobe spracovania.
o Právo požiadať a získať kópiu svojich osobných údajov po vyžiadaní cez ticket systém alebo cez mail: autopolep@flexy.sk.
o Právo upraviť, doplniť, zmazať alebo obmedziť uchovanie jeho osobných údajov.
o Zákazník má právo a bude vždy informovaný o úniku resp. porušení zabezpečenia jeho osobných údajov (najmá v prípadoch útokov na databázový server).
o Zákazníkovi vzniká právo podať sťažnosť proti spracovaniu jeho osobných údajov u dozorných úradov.
o Ak zákazník odsúhlasil spracovanie osobných údajov a účet na Flexy.sk mu bude ukradnutý alebo prístup doň znemožnený, má právo na vrátenie tohoto účtu za predpokladu že kontaktuje zákaznícku podporu mailom na autopolep@flexy.sk

5. Spracovanie cookies z internetových stránok flexy.sk
o O zákazníkovi spracovávame záznamy správania sa na našich webových stránkach pre účely lepšej prevádzky.
o Zákazník automaticky súhlasí s používaním Cookies na webových stránkach Flexy.sk